Specjalizacja

W czym mogę
Ci pomóc

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej dorosłych,

 • pracuję z osobami doświadczającymi objawów psychosomatycznych,
 • depresji, zaburzeń lękowych,
 • kryzysów interpersonalnych,
 • trudności w relacjach osobistych i zawodowych,
 • nadużycia, problemy z granicami,
 • problemy związane z wchodzeniem w dorosłość

Specjalizacja

Obszary wokół których

pracuję na co dzień

agsdi-person

Zaburzenia relacji z własnym ciałem

agsdi-portrait-2

Zaburzenia obrazu samego siebie, własnej wartości

agsdi-message-heart

Potrzeba rozwoju emocjonalnego

agsdi-download

Obciążenia związane z pochodzeniem z rodzin dysfunkcyjnych (DDA i DDD)

agsdi-pause

Trudności w stawianiu granic w codziennym życiu

agsdi-hand-heart

Chęć zrozumienia samego siebie

agsdi-question

Problemy z podejmowaniem decyzji

agsdi-eye-closed

Obniżony nastrój

agsdi-chat-gear

Trudności w nawiązywaniu relacji

agsdi-drop

Kryzysy osobiste i zawodowe

agsdi-check-circle

Potrzeba zrozumienia i przerwania powtarzających się, niechcianych schematów

Jeżeli nie zauważasz swojego tematu wśród wyżej wymienionych, zachęcam do kontaktu, chętnie omówię możliwości współpracy wokół innych zagadnień.

Nasza współpraca rozpoczyna się od konsultacji (1-3), na których omawiamy cele psychoterapii, czas trwania i jej formę.

Możesz mieć już zdefiniowany cel, nad którym chciałbyś popracować, a także możemy wspólnie zająć się jego nazwaniem i skonkretyzowaniem.

Pracuję z osobami:

 • dorosłymi poszukującymi terapii z własnej woli
 • zdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w sesjach (minimum raz w tygodniu)
 • zmotywowanymi do pracy nad sobą
 • osobami zdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w sesjach co najmniej raz w tygodniu
 • gotowymi do zaangażowania w proces psychoterapeutyczny

 

Nie pracuję z:

 • dziećmi i młodzieżą
 • członkami rodziny i znajomymi moich pacjentów
 • osobami, które jednocześnie uczestniczą w innym procesie psychoterapeutycznym
 • osobami w czynnym uzależnieniu od alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość i jednocześnie silnie uzależniających (alkohol, opiaty, stymulanty, itp.),
 • niezdolnymi do samodzielnego odstawienia używki
 • osobami niezdolnymi do regularnego i punktualnego uczestnictwa w umówionych sesjach, niezależnie od przyczyn

Cena za spotkanie w gabinecie/online 45 min: 180 zł

Psychoterapia Indywidualna

„(…) w rzeczy samej życie nigdy nie posuwa się tak daleko, jak właśnie wtedy, gdy znajduje się w stanie zastoju.”

Carl Gustav Jung przy współpracy Marie-Louise von Franz, Mysterium coniunctionis. Studium dzielenia I łączenia przeciwieństw psychicznych w alchemii, (przeł. Robert Reszke), Wydawnictwo KR, Warszawa 2017, s. 276.

Słowa te jednocześnie niepokoją jak i dają ulgę, oznacza to bowiem, że kryzys, w którym się znajdujemy jest potencjalną sytuacją, która doprowadzi do wzrostu.

Mierząc się więc z tym, co głęboko dotkliwe, rozrywające i często pozbawione nadziei, schodzimy krok za krokiem w głąb siebie, odnajdując zapomniane źródła energii psychicznej.

Psychoterapia indywidualna jest procesem mającym najczęściej doprowadzić do zmiany funkcjonowania, aby móc czerpać z życia więcej radości i satysfakcji. Aby to osiągnąć, potrzeba kilku niezbędnych składników takich jak zaufanie, zaangażowanie
i cierpliwość.

Nurt Jungowski

Pracuję w nurcie jungowskim, którego cechuje uważność na treści nieświadome w naszym życiu, tj. sny, „przypadki”, fantazje, odczucia z ciała. Podczas pracy dołączamy informacje płynące
z obszarów nieświadomości do świadomości, przez co zyskujemy większy wgląd i zrozumienie względem naszych doświadczeń
i samych siebie.

Początek procesu psychoterapeutycznego można porównać do wejścia do ciemnego lasu, mając ze sobą jedynie wąsko świecącą latarkę – jednak wraz z czasem i poszerzaniem się świadomości poszerza się również promień oświetlający zacienione obszary lasu.

Światło jest symbolem świadomości – im więcej wiemy o sobie, swoich ograniczeniach, reakcjach, nawykach, tym mniej one nas zaskakują i zarządzają naszym życiem, a także tym bardziej są podatne na zmianę.

Terapia

Współpraca rozpoczyna się trzema konsultacjami, podczas których wspólnie z Klientem identyfikujemy obszar trudności,
z którymi przychodzi, omawiamy zasady współpracy
i podejmujemy decyzję, czy psychoterapia jest tym, czego w danym momencie Klient potrzebuje oraz czy ja jestem właściwą dla niego osobą.

W następnym kroku ustalamy czas trwania spotkań i ich częstotliwość (najczęściej są to spotkania 1-2 razy w tygodniu przez okres od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od potrzeb, celów i możliwości danej osoby).

W trakcie terapii omawiane są tematy dotyczące obecnej sytuacji Klienta, a także jego przeszłości, dzieciństwo. Ważne są te rzeczy, które pacjent przynosi na sesję – skojarzenia, sny, rysunki, wiersze – pozwalają one lepiej zrozumieć wewnętrzny świat pacjenta oraz jego nieświadome dylematy. Bardzo ważnym aspektem jest relacja pacjenta z terapeutą, będąca często odzwierciedleniem relacji pacjenta z innymi ważnymi osobami.

Cena za spotkanie w gabinecie/online 45 min: 180 zł

Skontaktuj się ze mną

Umów się na wizytę

Sandra Zabiełło - ZnanyLekarz.pl

W celu umówienia się na psychoterapię proszę dzwonić